Meer woningen in Hengelo 

Een content subheading

Dit zijn de oplosrichtingen:

  1. Meer woningbouw in Hengelo. Huur en koop.
  2. Betaalbare huurwoningen. Voor sociale en private huur.
  3. Voorraad betaalbare huurwoningen voor spoedgevallen
  4. Betaalbare koopwoningen voor jongeren (starters). Ook in de binnenstad
  5. Meer aanbieders dan alleen Welbions in de sociale huursector met heldere prestatie verplichtingen.
  6. Meer woningen voor ouderen.
  7. Doorstroom woningen meer stimuleren met positieve prikkels.
  8. Alle nieuwbouw zoveel mogelijk duurzaam bouwen.
  9. Historische panden niet slopen voor nieuwbouw. Respect voor erfgoed.
  10. Niet bouwen voor doelgroepen, zoals Urban Creators, die niet in Hengelo wonen.