Veiliger in het verkeer in Hengelo

Een content subheading

Dit zijn de oplosrichtingen:

  1. Het terugbrengen van het te hard rijden in de straten d.m.v. snelheid beperkende maatregelen. Denk aan drempels, meer 30km zones en betere handhaving.
  2. Gevaarlijke Kruispunten en (fiets) overgangen in kaart brengen en veilig maken.
  3. Fietspaden afschermen van autoverkeer.
  4. Stoplichten in Hengelo beter afstellen, zodat onnodig wachten en hierdoor de stimulans om door rood te rijden wordt weggenomen. Dit geldt voor zowel auto als fiets stoplichten.
  5. Betere doorstroming van het autoverkeer in de spits. Mensen staan te lang vast.
  6. Gevaarlijke fietsovergangen meer zichtbaar maken voor automobilisten. Door kleur of zelfs LED verlichting.
  7. Voorkomen dat fietsers, e-bikes en elektrische steps onveilige situaties veroorzaken voor voetgangers op de stoepen.
  8. Voorkomen van fout parkeren op stoepen (bij scholen), waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan voor andere verkeersdeelnemers.
  9. Meer (aaneengesloten) stoepen, zodat voetgangers ook veilig kunnen lopen en kinderen veilig kunnen spelen op straat.