Naar elkaar omkijken in Hengelo – Noaberschap

Een content subheading

Dit zijn de oplosrichtingen:

  1. Opzetten actieplan tegen de groeiende armoede in Hengelo.
  2. De gemeente ondersteunt actief organisaties die mensen voorzien van onderdak, eten, huisraad en kleding. Zoals Stichting Help Anderen en de Voedselbank.
  3. WMO beleid meer op maat en adequaat. Meedenken met zorgbehoefte mensen om verspilling zorggeld te voorkomen.
  4. Vrij keuze wie WMO-zorg levert
  5. Jongeren helpen met schulden, in ruil voor maatschappelijk werk (waardigheid).
  6. Meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen.
  7. Planten van fruitboom bossen, zodat minima vrije toegang hebben tot gezond eten.
  8. Herinvoeren van gezonde warme maaltijden op het lager onderwijs, zodat kinderen ten minste eenmaal per dag eten hebben.
  9. Ongelijkheid verkleinen doordat de gemeente bijlessen gaat betalen voor ouders die weinig geld hebben
  10. Preventie van malafide zorgbureaus door betere controle op declaraties en toelating.