NOORD

Buurten: t Rot, Noord, Klein Driene, De Noork en Elsbeek

Dit zijn de oplosrichtingen voor de wijk:

 1. Tegengaan zwerfafval door de bovengrondse plastic en papier containers vaker te legen.
 2. Rattenoverlast in de wijk bestrijden dat wordt veroorzaakt door bijplaatsingen bij de ondergrondse containers.
 3. Meer prullenbakken voor hondenpoep. Bijvoorbeeld in de Sterrenstraat.
 4. Meer parkeerplaatsen in de wijk. Mensen parkeren nu op stoepen.
 5. Handhaven veiligheid rondom scholen na schooltijd waar openlijk drugs wordt gedeald m.b.v. camera’s.
 6. Onderhoud stoepen verbeteren. Wijk krijgt een verpauperde indruk.
 7. Het terugbrengen van het te hard rijden in de straten d.m.v. snelheid beperkende maatregelen. Denk aan drempels, meer 30km zones en betere handhaving. Voor bijvoorbeeld de Castorweg.
 8. Onveilige verkeerskruisingen aanpakken zoals Mozartlaan – Beethovenlaan.
 9. Oplossen onveilige gevoel, door verwarde mensen. Hiervoor moet meer zorg en ondersteuning komen. Ze worden nu aan hun lot overgelaten.

Jullie zijn tevreden over:

 • De verschillende culturen
 • Veel groen in de wijk
 • De samenhorigheid
 • Noaberschap