HENGELO ES

Buurten: Bedrijventerrein Timmersveld, Hengelose Es-Noord, t Wilbert, Tichelwerk

Dit zijn de oplosrichtingen voor de wijk:

 1. Verkeersveiligheid verbeteren gevaarlijke kruispunten winkelcentrum Uitslagweg – Jan Gossaertstraat en Busbaan Weusthag – Pieter de Hoochstraat .
 2. Het terugbrengen van het te hard rijden in de straten d.m.v. snelheid beperkende maatregelen. Denk aan drempels, meer 30km zones en betere handhaving. Voor bijvoorbeeld de Sloetsweg.
 3. Stoplichten in Hengelose Es beter afstellen, zodat onnodig wachten en hierdoor de stimulans om door rood te rijden wordt weggenomen.
 4. Voorkomen dat e-bikes onveilige situaties veroorzaken voor voetgangers op de stoepen.
 5. Onderhoud stoepen verbeteren: Losliggende en scheve tegels. Gevaarlijke situatie voor met name ouderen met rollator en scootmobiel.
 6. Welbions een actievere rol in het voorkomen van waterschade aan de Peter Rubensstraat.
 7. Vaker bladeren vegen vanuit de gemeente.
 8. Handhaven op fout parkeren van auto’s op de stoepen.
 9. Minder hondenpoep op grasvelden, door het plaatsen van meer prullenbakken voor hondenpoep.
 10. Zorg voor buurthuizen of pannakooi voor jongeren, zodat ze niet op straat, bij het winkelcentrum of schoolpleinen gaan hangen en overlast veroorzaken.

Jullie zijn tevreden over:

 • Hengelose Es is geen achterstandswijk meer…mooi ontwikkeld.
 • Veel groen in de wijk met het Weusthag park
 • Een warme wijk waar mensen je aanspreken en groeten