GROOT DIENE

Buurten: Zwavertshoek, Groot Driene-Noord, Anninks-/Nijhofshoek, Groot Driene-Zuid

Dit zijn de oplosrichtingen voor de wijk:

 1. Geen Noordtak Betuwelijn door Groot Driene
 2. Het terugbrengen van het te hard rijden in de straten d.m.v. snelheid beperkende maatregelen. Denk aan drempels, meer 30km zones en betere handhaving. Voor bijvoorbeeld de Staringstraat.
 3. Handhaven veiligheid rondom scholen na schooltijd waar openlijk drugs wordt gedeald m.b.v. camera’s.
 4. Beter onderhoud van het groen.
 5. Overlast van verslaafden terugbrengen in de wijk.
 6. Beter handhaven rondom het illegaal afsteken van vuurwerk in de wijk het gehele jaar door.
 7. Zorg voor buurthuizen voor jongeren, zodat ze niet op straat of schoolpleinen gaan hangen en zich vervelen.
 8. Beter onderhoud oude school aan de Woltersweg.
 9. Rattenoverlast bestrijden  in de Anninks-/Nijhofshoek/ Grundel .
 10. Geluidsoverlast aanpakken door het racen in de nacht.

Jullie zijn tevreden over:

 • Groene wijk
 • Dichtbij snelweg
 • Betrokken Inwoners
 • De Elsbeek
 • Het Kasbah complex
 • Voldoende faciliteiten