BERFLO ES

Buurten: Berflo Es Noord, Veldwijk-Noord, Berflo Es Zuid, Veldwijk-Zuid, Bedrijventerrein Twentekanaal-Noord II, Bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid II, Boeldershoek.

Dit zijn de oplosrichtingen voor de wijk:

 1. Onderhoud van het groen verbeteren. Onkruid bestrijden op stoepen en aan de Breemarsweg.
 2. Onderhoud stoepen en straten verbeteren: Losliggende en scheve tegels.
 3. Zwerfafval aanpakken, dat wordt veroorzaakt door bijplaatsingen bij de ondergrondse containers. Bijvoorbeeld bij de Nettorama.
 4. Meer hondenpoep prullenbakken.
 5. Meer afvalbakken in de wijk tegen zwerfafval.
 6. Het terugbrengen van het te hard rijden in de straten d.m.v. snelheid beperkende maatregelen. Denk aan drempels, meer 30km zones en betere handhaving. Bijvoorbeeld: Twekkelerweg, Breemarsweg.
 7. Rattenoverlast bestrijden in o.a. Veldwijk Noord.
 8. Meer groen in Veldwijk Noord: bomen en plantenbakken.
 9. Stankoverlast Twence en Betonfabriek aanpakken.
 10. Meer (aaneengesloten) stoepen, zodat voetgangers ook veilig kunnen lopen.
 11. Meer speelveldjes voor de jeugd.
 12. Zorg voor buurthuizen voor jongeren, zodat ze niet op straat, bij speeltuinen of schoolpleinen gaan hangen en overlast veroorzaken.
 13. Meer parkeerplaatsen in de wijk. Mensen parkeren nu bij elkaar voor de deur.

Jullie zijn tevreden over:

 • Noaberschap
 • Veldwijk Noord is ruim opgezet met huizen in verschillende stijlen
 • Wijk mooier geworden en minder verpaupering
 • Is prettig wonen dicht bij de stad